PRAWA AUTORSKIE

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawartość tej witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody Eko-Logis.
Nie bierzemy odpowiedzialności za niekompletność, nieaktualność lub błędy w zawartości serwisu internetowego. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, utratę danych, możliwości i zysków, które mogą powstać w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach kontaktowych udostępnionych na stronach internetowych Eko-Logis, są używane jedynie do:
przesyłania wiadomości e-mail w odpowiedzi na zamówienia i zapytania składane przez Klientów;
nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem ofertowym, pytaniem lub komentarzem, na który oczekuje się odpowiedzi,
Wszelkie dane Interanautów otrzymane przy użyciu serwisu internetowego Eko-Logis przeznaczone są wyłącznie na użyteknaszej firmy. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom nie będącym pracownikami lub stałymi współpracownikami.